[Bednění čel]

Stěnová zakončení systému Peri Duo

DUO nabízí nejrůznější varianty pro vytvoření čelního bednění – jak se standardními systémovými konstrukčními díly, tak také s různými doměrky.

Podle druhu panelů DP nebo DMP, které se nasadí na konci stěny, existují pro připevnění a vytvoření bednění čel různá řešení. Pro uchycení bednění zpravidla slouží vyrovnávací závory.

Bednění čel až do tloušťky stěny 35 cm se systémovými díly

Pokud je bednění stěny prováděno pouze se standardními panely DP, je možné na čelní straně osadit panel DMP. Tento panel DMP se přitom v pravém úhlu připojí k ostatním panelům DP pomocí rohových spojek. Vhodně zvolené trojhranné lišty zajišťují hladce sražené hrany s délkou hrany 15 mm.

Bednění čel do tloušťky stěny 40 cm se systémovými díly

Pokud je bednění stěny prováděno s panely DMP, může být čelní strana bedněna kombinací jakýchkoliv úzkých panelů, rohů nebo doplňkových profilů. Potřebné vyrovnávací závory mohou být připevněny rohovými spojkami na posledních
panelech DMP.

Bednění čel do tloušťky stěny 40 cm s doměrky

Alternativně mohou být na čelní straně nasazeny hranoly a doměrky a upevněny s pomocí vyrovnávacích závor. Pokud tvoří stěnu panely DMP, namontuje se táhlo za čelní bednění. Pro přenesení zatížení do závory musí být osazeny dřevěné
distanční vložky.