[Bednění dorovnání délky do 25 cm]

Přizpůsobení délky stěnového bednění podle tvaru stavby

Nejužší panel DUO je široký jen 15 cm. Bednění je tak možné snadno přizpůsobit jakémukoliv tvaru budovy. Jednoduché řešení zbytkových rozměrů až do 25 cm zajišťuje maximální flexibilitu.

Podle zbytkového rozměru se provádí délkové dorovnání hranoly nebo vložkami DUO. Pro větší zbytkové rozměry až do 25 cm jsou k dispozici doplňkové profily.

Pro dorovnání délky až do 5 cm se mezi panely umístí přesně na míru uříznutý a provrtaný hranol a připevní se spojovacími kotvami; spojení stabilizují vyrovnávací závory.

Pro dorovnání od 5 cm do 10 cm se využívají vložky, které jsou k dispozici v modulu po 1 cm. Vložky je možné k panelu připevnit klipy DUO. Pro docílení hladkého spojení musí být od šířky doměrku 8 cm umístěny pomocné závory.

Pro zbytkové rozměry do 25 cm se montují doplňkové profily na oba panely. Dorovnání se uzavře překližkou, uříznutou přesně na míru. Jako výztuha se nasazují závory.