Polymery jako budoucnost ve stavebnictví

Společnost Peri, která je autorem systému bednění Duo, se již několik let zabývá vývojem výrobků z polymerů. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou produkty bednění Duo skvělou volbou.

Nízká hmotnost

Ve srovnání s jinými materiály, jako je např. ocel nebo dřevo, je bednění Duo lehké, a proto zvládnete práci i bez jeřábu.

Snadná manipulace

Díky nízké hmotnosti rapidně klesají náklady na přepravu, a rovněž manipulace a skladování jsou mnohem snazší.

Redukce odpadu

Veškeré vstupní suroviny do výroby jsou beze zbytku zpracovávány, tudíž nevzniká žádný odpad jako zátěž životního prostředí.

Flexibilita výroby

Výroba na vstřikovacích lisech je snadno přizpůsobitelná návrhu nových dílů a jiným inovacím.

Odolnost proti vlhkosti

Polymery vynikají svou stálostí – nesmršťují se, nerezivějí a nebobtnají. Tímto představují oproti dřevu značnou výhodu.

Recyklovatelnost

Veškeré díly systému Duo lze používat opakovaně, a pokud dojde ke zničení, je materiál výrobku plně recyklovatelný.

Již několik let se výzkum a vývoj PERI zabývá výrobky z polymeru.
V centru pozornosti je přitom praktické použití těchto materiálu ve
stavebnictví. Vznikl kompozitní materiál na bázi polymerové matrice. Výzkum materiálů ve firmě PERI se soustředí na technické polymery, které jsou velmi robustní a trvanlivé.

Všechny aktivity ve vývoji se přitom zaměřují na konkrétní využití některých polymerů v bednicí a lešenářské technice. Tak vznikly např. jednoduché konzoly pro okraje stropů a další výrobky.

Významný krok v používání těchto polymerů byl učiněn ve firmě PERI s vyvinutím novodobého, kompletního systému bednění z technických polymerů – DUO. Pro splnění aktuálních požadavků stavebního trhu byly vlastnosti systémových dílů DUO optimalizovány přidáním aditiv.