[Realizace nastavování]

Přizpůsobení výšky stěnového bednění, montáž stabilizátorů

Panely DUO je možné různými způsoby variabilně nastavovat a dosáhnout tak požadované výšky podlaží. Maximální výška nastavení je stanovena podle nařízení v zemi, ve které je systém používán. Při plánování předem montovaných sestav musí být kromě jiného zohledněna jejich hmotnost. Musí být stanovena podle toho, jak bude systém přemísťován – ručně nebo jeřábem, popř. s omezenou únosností jeřábových háků.

Nastavování sestav je zpravidla prováděno u položených panelů, plášť bednění je otočen směrem k zemi. DUO je optimalizováno na výšku stěny 2,70 m – 2 standardní panely s výškou 1,35 m se postaví na sebe. Jiných výšek se docílí nastavením panelů ve svislé nebo vodorovné poloze. Maximální flexibilita vzniká kombinací užších doplňkových panelů a nastavením s vložkami vyrobenými na míru.

Při nastavování od 4,05 m musí být na vodorovných spojích osazena vyrovnávací závora, která zajišťuje správnou pevnost při pozdějším osazování celých sestav.

Oblíbené kombinace standardních panelů s výškou 1,35 m a 0,60 m nabízejí  mnohostranné možnosti přizpůsobení výšky stěnového bednění.

Pro nastavování na míru až do výšky 30 cm mohou být alternativně osazeny připojovací spoje s doplňkovými profily. Tyto spoje mohou být umístěny na jakémkoliv panelu.

Kombinací panelů výšky 1,35 m stejně jako 0,60 m je možné dosáhnout výšky 2,55 m, 2,70 m a 3,30 m. Maximální flexibility u přizpůsobení výšky lze dosáhnout tak, že se osadí dodatečně 15cm doplňkové panely.