[Bednění sloupů]

Zhotovení sloupů a stěn

S panely DUO mohou být vytvářeny bez spínání obdélníkové a čtvercové sloupy s délkou hrany od 15 cm do 55 cm v modulu po 5 cm.

Pro bednění sloupů se montují panely DMP s rohovými spojkami. Při nasazení panelu DMP 45 cm činí maximální délka hrany sloupu 25 cm, u panelu DMP 75 cm jsou možné délky stran až do 55 cm. Pro pracovní a betonářské lešení se
využívá stejně jako u stěnového bednění konzol, sloupků, podlahových fošen a prken zábradlí. V případě bednění a odbedňování s pomocí jeřábu, může být bednění sloupů přemísťováno ve dvou sestavách.

S rohovou spojkou a rohovou spínací kotvou mohou být 2 panely DMP spojeny v pravém úhlu v modulu po 5 cm.

Rohová spojka DUO se jednoduše posune přes žebro panelu …

… a nakonec se pevně přišroubuje skrz spínací otvor v panelu DMP rohovou spínací kotvou.

[Aplikace na větších plochách]

Bednění celých ploch stěn

Ze statického pohledu je plocha stěny plošnou nosnou konstrukcí, která je zatěžovaná především silami rovnoběžnými s plochou stěny. S panely DUO mohou být vytvářeny plochy stěn s tloušťkou 25 cm až 55 cm a délkou 50 cm až 205 cm.

Pro bednění plochy stěny se systémovými konstrukčními díly DUO jsou vždy používány kombinace panelů DP a DMP.

Stěny musí být vždy spínány uprostřed, podle délky plochy se nasazují 1 až 4 sepnutí. Pro rovinné vyrovnání a potřebné vyztužení slouží odpovídající vyrovnávací závory.

Pro plochy stěn s tloušťkou do 25 cm se na čelní straně stěny nasadí 45 cm široký panel DMP. Alternativně je možné s panelem DMP širokým 75 cm vytvořit stěny s tloušťkou až 55 cm. V podélném směru plochy stěny jsou kombinovány panely DMP a DP.

Nasazením trojhranných lišť DUO v rozích lze dosáhnout hladce sražených hran.