[Bednění rohů, odbočných stěn a napojení stěn]

Vytvoření pravoúhlých rohů, odbočných stěn a napojení stěn

Pravoúhlé rohy, odbočné stěny a napojení stěn je možné bednit od 15 cm do 40 cm tloušťky stěn v modulu po 1 cm. V tomto případě se osazuje roh a podle
potřeby doplňují vložky.

Na výkresech jsou zobrazeny některé příklady spojení rohů, odbočných stěn a napojení stěn. Pro běžné připojení se osazují vždy zpravidla 3 klipy na delší straně panelů a 2 klipy na kratší straně panelů.

Pravoúhlé rohy mohou být vytvořeny plynule. Pokud musí být osazeny vložky, umístí se mezi poslední stěnový panel a rohový panel.

Odbočné stěny mohou být plynule bedněny od 15 cm do 40 cm tloušťky stěn. Vložky jsou k dispozici s šířkou od 5 cm do 10 cm a osazují se dle potřeby.

Napojení stěn v tupém úhlu se provádí s panelem a standardním sepnutím s maticí.
Alternativně může být osazen panel s palcovou maticí.